Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

Με εγκύκλιο της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας προκηρύχτηκαν για τις 16 Νοεμβρίου 2013 εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέων Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών και νέων Προέδρων Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων.
   Η εκλογή των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των αιρετών μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε. θα διεξαχθεί το...

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013, στις έδρες των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, ενώ  η διαδικασία θα διεξαχθεί μεταξύ των ωρών 10:00 και 19:00.
   Κατά τις Εσωκομματικές Εκλογές του 2013 δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος που έχουν εγγραφεί σε Δημοτική Τοπική Οργάνωση μέχρι την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013, ενώ δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2013 ήτοι τουλάχιστον 6 μήνες πριν την εναρκτήρια ημερομηνία της εκλογικής διαδικασίας που είναι η Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013.
   Οι δηλώσεις υποψηφιότητας, που θα υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. (Γραφεία ΝΟΔΕ –Πολύγυρος ) εγγράφως, επί αποδείξει,  την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 μέχρι και ώρα 21:00, θα πρέπει να αναφέρουν ρητά για ποιο αξίωμα υποβάλλονται και να συνοδεύονται από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
 

                            

                                                     ΓΙΑ ΤΗ ΝΟ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ           
                              

                                       
                              
                                   Ο Αναπληρών Πρόεδροs

                              
                                      Στυλιανός Θ.Βαλιάνος
                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια: