Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ

ΣΧΟΛΙΟ: Στέργιο χαλάρωσε έχασαν τον ύπνο τους τα "ορφανά"
33 δρόμοι ασφαλτοστρώνονται μέσα στον επόμενο χρόνο στον Πολύγυρο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εσωτερική οδοποιία στον Δήμο Πολυγύρου» (Δ.Κ. Πολυγύρου, Δ.Κ. Ορμύλιας, Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου, Τ.Κ. Μαραθούσας, Τ.Κ. Κρήμνης, Τ.Κ. Βραστάμων-Οικισμός Πλανών) προϋπολογισμού 3.690.000, που δημοπρατείται την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012.
Πρόκειται τόσο για οδούς, που σήμερα είναι χωμάτινοι, στην περιοχή «Λούκι» και Αγίου Χριστοφόρου όσο και για δρόμους, σε διάφορα σημεία της πόλης, το οδόστρωμα των οποίων έχει υποστεί σημαντικές φθορές.
Οι δρόμοι που θα ασφαλτοστρωθούν είναι οι εξής:..
 
1. ΟΔΟΣ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ (Τμήματα Α & Β) ΣΥΝ. ΜΗΚΟΥΣ 246,20μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτος οδού=10,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,50μ.)

2. ΟΔΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Τμήματα Α & Β) ΣΥΝ. ΜΗΚΟΥΣ 176,29μ. Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτη οδού=9,00 & 10,00μ.) – (πλάτη πεζοδρομίων 1,00 & 1,50μ. αντίστοιχα)

3. ΟΔΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Τμήματα Γ & Δ) ΣΥΝ. ΜΗΚΟΥΣ 209,86μ. Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτη οδού=10,00 & 8,00.) – (πλάτη πεζοδρομίων 1,50 & 1,00μ. αντίστοιχα)

4. ΟΔΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ. ΜΗΚΟΥΣ 138,50μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτος οδού=9,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,00μ.)

5. ΟΔΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Τμήματα Α & Β Συν. Μήκους 246,15μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτος οδού=10,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,50μ.)

6. ΟΔΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Τμήμα Μήκους 123,86μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτος οδού=10,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,50.)

7. ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (Τμήμα Μήκους 86,85μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτος οδού=12,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 2,00μ.)

8. ΟΔΟΣ ΝΕΦΕΛΗΣ (Μήκους 122,11μ.) & ΟΔΟΣ ΘΕΤΙΔΟΣ (Μήκους 78,00μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτη οδών=10,50 & 9,00μ. αντίστ.) – (πλάτη πεζοδρομίων 1,75 & 1,50μ. αντοίστ.)

9. ΟΔΟΣ Γ. ΡΙΤΣΟΥ (Τμήματα Β & Γ Συν. Μήκους 218,20μ.) & ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ (Μήκους 80,80μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτη οδών=10,50 & 8,00μ. αντίστ.) – (πλάτη πεζοδρομίων 1,50 & 1,00μ. αντοίστ.)

10. ΟΔΟΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ & ΚΡΗΤΗΣ Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» - Παλιές εργατικές κατοικίες (Πλάτη οδών=5,00μ.) – (Υφιστάμενοι επιφανειακά φθαρμένοι τσιμεντόδρομοι)

11. ΟΔΟΣ ΓΑΛΗΝΟΥ (Τμήμα Μήκους 126,00μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτος οδού=10,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,50μ.)

12. ΟΔΟΣ ΠΟΝΤΟΥ (Συν. Μήκους 99,11μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτος οδού=8,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,00μ.)

13. ΟΔΟΣ Γ. ΧΡΥΣΙΔΗ (Τμήματα Γ & Δ Συν. Μήκους 144,00μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ (Πλάτος οδού=8,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,00μ.)

14. ΟΔΟΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Τμήμα Μήκους 52,14μ.) Περιοχή «ΛΟΥΚΙ» (Πλάτος οδού=8,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,00μ.)

15. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Τμήμα 1 από διασταύρωση με Γ, Σεφέρη έως Χ. Τρικούπη) Περιοχή «Α΄ ΖΩΝΗ (Οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν εντός του καταστρώματος κυκλοφορίας, περιοχή εντός των υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων)

16. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Τμήμα 2 από διασταύρωση με Χ. Τρικούπη έως 22ας Απριλίου) Περιοχή «Α΄ ΖΩΝΗ (Οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν εντός του καταστρώματος κυκλοφορίας, περιοχή εντός των υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων)

17. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ (Ασφαλτοστρωμένοι οδοί με έντονη και πυκνή αποδιοργάνωση ασφαλτοτάπητα, τοπικές καθιζήσεις οδοστρώματος με εμφανείς αστοχίες βάσης και υπόβασης). Επίσης σε τμήματα της οδού Στεφ. Κότσιανου (περιοχή μπροστά από το παλιό στρατολογικό γραφείο) πέραν των εργασιών οδοποιίας για την ανακατασκευή της οδού Σ. Κότσιανου, προβλέπονται και οι αναγκαίες εργασίες για την αντικατάσταση τμημάτων του αποχετευτικού δικτύου.

18. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Πυκνοδομημένα τμήματα του Πολυγύρου προ ΄του΄23) (Πλάτος οδού μεταβαλλόμενο επί κτισμάτων) – (Υφιστάμενος επιφανειακά φθαρμένος τσιμεντόδρομος)

19. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ : ΑΘΩ – ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΩ – ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΡΟΔ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ (Πυκνοδομημένα τμήματα του Πολυγύρου προ ΄του΄23) (Πλάτος οδών μεταβαλλόμενο επί κτισμάτων) – (Υφιστάμενοι επιφανειακά φθαρμένοι τσιμεντόδρομοι)

20. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Α) (Πυκνοδομημένα τμήματα του Πολυγύρου προ ΄του΄23) (Πλάτος οδού μεταβαλλόμενο επί κτισμάτων) – (Ανεπαρκής ασφαλτόστρωση με έντονη φθορά σε επαρκή βάση σκυροδέματος)

21. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Β) (Πυκνοδομημένα τμήματα του Πολυγύρου προ ΄του΄23) (Πλάτος οδού μεταβαλλόμενο επί κτισμάτων) – (Ανεπαρκής ασφαλτόστρωση με έντονη φθορά σε ανεπαρκή βάση οδοστρωσίας 3Α )

22. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ: ΤΟΡΩΝΗΣ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (Πυκνοδομημένα τμήματα του Πολυγύρου προ ΄του΄23) (Πλάτος οδών μεταβαλλόμενο επί κτισμάτων) – (Υφιστάμενοι επιφανειακά φθαρμένοι τσιμεντόδρομοι)

23. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘ. ΚΑΡΑΓΚΑΝΗ (Από συμβολή με Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ έως 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) (Όρια πυκνοδομημένων, με Α΄ Ζώνη) (Ανεπαρκής ασφαλτόστρωση με έντονη φθορά σε επαρκή βάση σκυροδέματος. Οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν εντός του καταστρώματος κυκλοφορίας, περιοχή εντός των υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων)

24. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (Ρυμοτομικό Σχέδιο ¨ευαγγελινάδικα (Διανοιγμένη δημοτική οδός χωρίς απαίτηση των αρχικών χωματουργικών ορύξεων, σε συνεκτικό έως βραχώδες έδαφος)

25. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (Τμήματα Α & Β Συν. Μήκους 369,33μ.) (Περιοχή Γ΄Ζώνη) (Οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν εντός του καταστρώματος κυκλοφορίας, περιοχή εντός των υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων. Υφιστάμενη αποδιοργανωμένη ασφαλτόστρωση, λόγω ανεπαρκούς βάσης 3Α )

26. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ¨Αγ. Χριστόφορος¨ (Ρυμοτομικό Σχέδιο ¨ευαγγελινάδικα¨) (Διανοιγμένες δημοτικές οδοί χωρίς απαίτηση χωματουργικών σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες). Πλάτη οδών=8,00 & 6,00μ. αντίστ.) – (πλάτη πεζοδρομίων 1,50 & 1,00μ. αντίστοιχα)

27. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ¨Αγ. Χριστόφορος¨ (Ρυμοτομικό Σχέδιο ¨ευαγγελινάδικα¨) (Διανοιγμένη οδός χωρίς απαίτηση χωματουργικών σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες).(Πλάτος οδού 8,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,50)

28. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ¨Αγ. Χριστόφορος¨ (Ρυμοτομικό Σχέδιο ¨ευαγγελινάδικα¨) (Διανοιγμένες οδοί χωρίς απαίτηση χωματουργικών σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες) (Πλάτος οδών 6,00μ.) – (πλάτος πεζοδρομίων 1,00)

29. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ (Τμήμα 2 από διασταύρωση με Χ. Τρικούπη έως 22ας Απριλίου) Περιοχή «Α΄ ΖΩΝΗ» (Οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν εντός του καταστρώματος κυκλοφορίας, περιοχή εντός των υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων)

30. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν εντός του καταστρώματος κυκλοφορίας, περιοχή εντός των υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων) (Υφιστάμενη αποδιοργανωμένη ασφαλτόστρωση, σε ανεπαρκή βάση 3Α )

31. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ (Οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν εντός του καταστρώματος κυκλοφορίας, περιοχή εντός των υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων) (Υφιστάμενη αποδιοργανωμένη ασφαλτόστρωση, σε ανεπαρκή βάση 3Α )

32. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΜ. ΠΑΠΠΑ (Ανεπαρκής ασφαλτόστρωση με έντονη φθορά σε επαρκή βάση σκυροδέματος)

33. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ Περιοχή Δ. ΘΕΑΤΡΟΥ «Γ΄ ΖΩΝΗ» (Οι εργασίες ανακατασκευής αφορούν εντός του καταστρώματος κυκλοφορίας, περιοχή εντός των υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων)(Υφιστάμενη αποδιοργανωμένη ασφαλτόστρωση, σε ανεπαρκή βάση 3Α )
από:  http://aetoshal.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3929.html
Δείτε παλαιότερη ανάρτησή μας ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: